Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział
Nauk Geograficznych
i Geologicznych
Pracownicy, którzy chcą posiadać stronę www i dostęp ftp do tego serwera proszeni są o kontakt pod nr tel. 0 61 829 6279 lub na email: adml amu.edu.pl
(c) 1998- by Pracownia Komputerowa WNGiG   |   Server is maintained by Computer Lab FG and running since February 28, 1998